‘Ngày hội Thanh niên dân tộc’ và chương trình ‘Tháng ba biên giới’ năm 2021

‘Ngày hội Thanh niên dân tộc’ và chương trình ‘Tháng ba biên giới’ năm 2021 đã diễn ra trong 2 ngày 26-27/3 tại Mèo Vạc, Hà Giang.