Tổng rà soát giấy phép của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không

Ngọc Diệp
Đây sẽ là một trong những đợt tổng rà soát việc triển khai giấy phép hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không lớn nhất do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện trong 5 năm trở lại đây.
tong-ra-soat-giay-phep-cua-doanh-nghiep-kinh-doanh-van-tai-hang-khong-1615809766.jpg
Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có công văn số 2012/BGTVT – VT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam rà soát đối với Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không sẽ phải đề xuất phương án xử lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không (nếu có) không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản trước ngày 25/4/2021.

Hiện hoạt động kinh doanh vận tải hành không chịu sự tác động của Luật Hàng không dân dụng; Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Tính đến cuối năm 2020, cả nước có 5 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung, trong đó có 4 đơn vị đang hoạt động và đáp ứng các điều kiện của giấy phép gồm: Công ty cổ phần hàng không Lưỡng dụng Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần hàng không Hành Tinh Xanh, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam và Công ty cổ phần hàng không Hải Âu.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không, hiện tại Bộ GTVT đã cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho 6 công ty bao gồm: Vietnam Airlines, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Vietjet, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines. Các công ty này đều đang hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không và không thuộc trường hợp hủy bỏ giấy phép.