Sáng tác

  1. Chúng tôi ăn rừng – nhật ký sống về lưu trú ở vùng cao nguyên Việt Nam

    Chúng tôi ăn rừng – nhật ký sống về lưu trú ở vùng cao nguyên Việt Nam

    (Dulich) - "Chúng tôi ăn rừng" là công trình nghiên cứu dân tộc học mang tính kinh điển của Georges...