Thái Lan, Indonesia chạy đua làm xe điện, Việt Nam liệu có 'bỏ lỡ'?

Cả Thái Lan và Indonesia đều đang có các động thái đẩy mạnh thu hút đầu tư và sẵn sàng trở thành những 'công xưởng' sản xuất xe điện.