Tổng cục Thi hành án dân sự tuyển dụng công chức năm 2021

Hà Phương
Tổng cục THADS thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021, cụ thể như sau:

I. Vị trí, chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng:

– Tại Tổng cục THADS: tuyển dụng vị trí Chuyên viên lưu trữ công tác tại phòng Tổ chức cán bộ.

– Tại các cơ quan THADS: tuyển dụng cho các cơ quan THADS thuộc 53 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm các vị trí sau: Chuyên viên công nghệ thông tin; Chuyên viên tổ chức nhân sự; Chuyên viên hành chính – tổng hợp; Chuyên viên tổ chức thi hành án; Kế toán viên; Văn thư viên trung cấp và nhân viên Thủ kho, Thủ quỹ.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-dulichvnnetvn-can-biet-1644294685.jpg
tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-dulichvnnetvn-can-biet-2-1644294684.jpgtong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-dulichvnnetvn-can-biet-3-1644294684.jpgtong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-dulichvnnetvn-can-biet-4-1644294684.jpgtong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-dulichvnnetvn-can-biet-5-1644294684.jpgtong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021-dulichvnnetvn-can-biet-6-1644294684.jpg

– Chỉ tiêu tuyển dụng

– Phiếu đăng ký dự tuyển.doc

Nguồn: hads.moj.gov.vn