NSND Quang Thọ nhớ cô thanh niên xung phong hy sinh ở tuổi 16