Trà Chanh Bờ Kè, Hải Bối, Đông Anh - Review lại sau covid