Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 50 tỷ để mua vắc-xin phòng Covid-19