Lộ hình ảnh 'nhạy cảm' khi thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện Thu Cúc