Khánh Hòa công bố đề án phát triển sản phẩm du lịch '6 định hướng, 3 dòng sản phẩm'

Châu Tường

Đề án với mục tiêu chung là phát triển hệ thống sản phẩm du lịch Khánh Hòa đặc sắc, đa dạng, đồng bộ, chất lượng cao; có giá trị gia tăng cao, thu hút thêm nhiều thị trường khách du lịch và thu hút đầu tư vào du lịch; đảm bảo tính bền vững và tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

khanh-hoa-cong-bo-de-an-phat-trien-san-pham-du-lich-6-dinh-huong-3-dong-san-pham-dulichvn-1634825817.JPG
Khánh Hòa hướng tới năm 2030 sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo 4 vùng du lịch

Hội nghị “Công bố đề án phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa” ngày 21/10 do Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã thông tin chi tiết về mục tiêu phát triển du lịch tại địa phương này theo từng giai đoạn. Bên cạnh việc định vị lại thương hiệu du lịch Khánh Hòa, Đề án còn hướng đến việc phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, bảo tồn hệ sinh thái biển, xây dựng các tổ hợp du lịch đẳng cấp, khác biệt, đồng thời tạo kết nối tuyến du lịch đến các khu điểm du lịch trong tỉnh, vùng, cả nước và quốc tế.

Theo Đề án, mục tiêu đến năm 2025, du lịch Khánh Hòa sẽ hình thành, định vị hình ảnh các dòng sản phẩm du lịch chính, đặc thù theo 3 vùng kinh tế trọng điểm và các khu vực có tiềm năng du lịch. Trong đó, loại hình du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm vịnh – đảo Khánh Hòa trở thành sản phẩm có thương hiệu.

Để đạt được mục tiêu này, Khánh Hòa sẽ xây dựng quy hoạch chi tiết và tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu vực có tiềm năng tạo điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và hệ thống cơ sở vật chất phát triển sản phẩm du lịch gắn với các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch đêm, dịch vụ mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe… tạo sự đa dạng, hấp dẫn cho sản phẩm du lịch Khánh Hòa và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

khanh-hoa-cong-bo-de-an-phat-trien-san-pham-du-lich-6-dinh-huong-3-dong-san-pham-dulichvn-thac-yangbay-1634825916.jpg
Khánh Hòa sẽ phát triển đồng bộ 3 dòng sản phẩm du lịch gắn với các vùng du lịch

Mục tiêu đến năm 2030 định vị rõ nét các dòng sản phẩm du lịch Khánh Hòa gắn với từng vùng tài nguyên du lịch. Trong đó, cùng với du lịch biển đảo, các dòng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch sinh thái, du lịch mua sắm và chăm sóc sức khỏe sẽ là những sản phẩm thương hiệu, thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế và nội địa.

Điểm nhấn của giai đoạn này là phát triển đồng bộ 3 dòng sản phẩm du lịch của Khánh Hòa gắn với các vùng du lịch. Hoàn thành xây dựng quy hoạch và đầu tư cho các khu vực tiềm năng phát triển thành các khu du lịch chất lượng, đẳng cấp, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường khu vực và quốc tế.

Đề án được thực hiện với 6 định hướng chính: Phát triển thị trường khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các không gian du lịch, tổ chức các điểm du lịch, tổ chức các tuyến du lịch và định hướng về đầu tư phát triển sản phẩm du lịch.

Cụ thể, phát triển thị trường khách du lịch trước mắt phải đảm bảo theo quy luật của thị trường cung cầu, trên cơ sở đó đánh giá và đề xuất các giải pháp phù hợp, còn trong tương lai phải phù hợp với quan điểm và mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch tỉnh; phát triển sản phẩm du lịch tỉnh.

Còn phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Khánh Hòa dựa trên thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các vùng du lịch, hướng tới hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo 4 vùng du lịch. Trong giai đoạn tới, ngành du lịch định hướng phát triển hệ thống sản phẩm tập trung theo 3 nhóm sản phẩm: Sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch chính, sản phẩm du lịch bổ trợ.

Định hướng phát triển các không gian du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 định hướng theo 4 vùng du lịch chính: Vùng du lịch trung tâm Tp.Nha Trang và phụ cận, vùng du lịch phía Bắc Khánh Hòa, vùng du lịch phía Nam Khánh Hòa và vùng du lịch Tây Khánh Hòa.

Tiếp đến, định hướng tổ chức các tuyến du lịch có điểm xuất phát từ các trọng tâm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ là 3 trung tâm du lịch vùng của Tp.Nha Trang, Tp.Cam Ranh và huyện Vạn Ninh (Vân Phong).

Định hướng tổ chức các điểm du lịch căn cứ trên kết quả đánh giá vị trí, tính chất, đặc điểm tài nguyên, du lịch, những định hướng không gian phát triển và các vùng du lịch của tỉnh.

Định hướng về đầu tư phát triển sản phẩm du lịch như xây dựng một hệ thống cơ sở vật chất lượng cao - đẳng cấp, đồng bộ để có đủ điều kiện để phục vụ nhu cầu của khách du lịch chi trả cao. Đầu tư để đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; khai thác có hiệu quả, phát triển kinh tế địa phương; phát triển nguồn nhân lực du lịch đủ năng lực, chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý.

 

 

 

Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa