Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại 'Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông'

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ nhận Hồ sơ nhiệm vụ "Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông" đến hết ngày 31/5/2021.