‘Vietnam Expo 2021 - Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số’

Vietnam Expo 2021 là diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp, sân chơi cho doanh nhân tiếp cận giải pháp chuyển đổi số để gia tăng sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh và có cơ hội tham gia, trao đổi, phát triển thị trường trong nước và quốc tế.