19 dự án trung tâm thương mại ở Hưng Yên không phù hợp quy hoạch

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại Hưng Yên có 19/19 dự án Trung tâm thương mại, 03/18 dự án Chợ tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch ngành thương mại.