Bệnh viện Da Liễu TP. HCM xét tuyển 18 viên chức năm 2024

LyLy
Bệnh viện Da Liễu TP. HCM xét tuyển 18 viên chức. Thời gian nhận hồ sơ 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của bệnh viện. Dự kiến từ ngày 08/7/2024 đến hết ngày 06/8/2024 (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ)

Bệnh viện Da Liễu TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của bệnh viện. Dự kiến từ ngày 08/7/2024 đến hết ngày 06/8/2024 (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Da Liễu, số 02 đường Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

benh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-1-dulichvn-1720427002.jpgbenh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-2-dulichvn-1720427002.jpgbenh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-3-dulichvn-1720427011.jpgbenh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-4-dulichvn-1720427002.jpgbenh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-5-dulichvn-1720427002.jpgbenh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-6-dulichvn-1720427011.jpgbenh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-7-dulichvn-1720427002.jpgbenh-vien-da-lieu-tp-hcm-xet-tuyen-18-vien-chuc-nam-2024-dien-dan-du-lich-8-dulichvn-1720427002.jpg

Nguồn: https://bvdl.org.vn/